TQS-BP

(BP = Bundle Pack) nabízí perfektní řešení pro kompilaci pořadových čísel několika jednotlivých balení pod unikátní sériové číslo skupinového balení. Toto kompletní zařízení, které tvoří nezávislý dopravníkový systém, zpracovává skupinové balení přímo za balicím strojem. Po kontrole je celé skupinové balení označeno etiketou se sériovým číslem.

-    Kontrola přítomnosti kódů
-    Vyřazení vadně označených svazků balení
-    Zcela uzavřený stroj
-    Kompletní sledování toku produkce, vyhodnocení důvodu vyřazení

Technická specifikace TQS-BP (anglicky)                     prospekt TRACK and TRACE (anglicky)

Technická specifikace TQS-BP (německy)                   prospekt TRACK and TRACE (německy)