TQS - TRACEABLE QUALITY SYSTEM ( Systém sledování kvality)


Padělané výrobky ve farmaceutickém průmyslu představují vážné zdravotní riziko a mohou způsobit obrovské ekonomické škody. Koncový zákazník požaduje perfektní spolehlivost a absolutní bezpečnost farmaceutického průmyslu s ohledem na produkty, které poskytuje. Tyto požadavky na bezpečnost se dosahují označováním a sledováním jednotlivých výrobku od výrobců až ke koncovému pacientovi. Tento systém se nazývá Track and Trace a používá strojově čitelný kód, který je světovým unikátem, funguje jako sériové číslo a garantuje bezproblémovou identifikace a sledovatelnost každého jednotlivého výrobku. Nespornou výhodou je návaznost systému sledování kvality na OCS kontrolní váhy. TQS kombinuje flexibilitu s jednoduchým ovládáním a umožňuje ovládat a řídit všechny součásti z jednotného uživatelského rozhraní.


Evropská Unie přijala povinnost o zavedení těchto systémů nejpozději do roku 2017.

                                          
 TQS-SP  TQS-BP TQS-HC-A REA Verifikátor