Automatický liniový seřazovač ALS

Zařízení sloužící k automatickému seřazení produkce z několika stop do jedné s návazností na balící stroj. Stroj je vybaven automatickou synchronizací rychlosti vstupního dopravníku seřazovače s výstupním dopravníkem balícího stroje (důležité u více porcí za sebou a u vyšších balení zamezuje převracení a pootáčení produktu). V návaznosti na kontrolní či etiketovací váhy je nezbytným doplňkem seřiditelná rychlost výstupního dopravníku pro zajištění plynulého přechodu mezi stroji.